907 Reblog

6 hours ago

777 Reblog

6 hours ago

1832 Reblog

7 hours ago

3133 Reblog

7 hours ago

September 17th, 2014: Arriving in Athens, Greece

(Source: ladyxgaga, via mariamongiardo)

1 Reblog

7 hours ago

9 Reblog

9 hours ago

She’s here! She’s in Athens!!!
265 Reblog

11 hours ago


Gaga leaving her hotel in Istanbul, Turkey. 9.16.14
3537 Reblog

2 days ago

360 Reblog

2 days ago

155 Reblog

2 days ago